Bunnik, 21 September 2018

Nederlandse zendingsgeschiedenis

Twee jaar geleden publiceerde Jan Jongeneel, emeritus hoogleraar missiologie aan de Universiteit Utrecht, het eerste deel van zijn standaardwerk "Nederlandse zendingsgeschiedenis: ontmoeting van protestantse christenen met andere godsdiensten en geloven (1601-1917)". Onlangs voltooide hij het tweede deel over de periode 1917 tot heden. Uitgeverij Boekencentrum presenteert dit boek tijdens een bijeenkomst in de Oude Dorpskerk in Bunnik, waarbij Fred van Lieburg, hoogleraar religiegeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam, een lezing houdt. De bijeenkomst begint om 15.15 uur.
Download information
OTAP_STATE