Dordrecht, 13 December 2017

Presentatie editie Acta Dordtse Synode

In het oude Dordtse stadhuis wordt een nieuw deel in de reeks Acta et Documenta Synodi Nationalis Dordrechtanae (1618-1619) gepresenteerd. Dit langjarige project staat onder auspiciën van de Johannes a Lasco Bibliotheek in Emden. Projectleider is Herman Selderhuis; vanuit de VU is Fred van Lieburg betrokken bij de uitgave. Het nu verschijnende deel heeft vooral betrekking op de vroege handelingen van de synode (oktober en november 1618), vóór de ontmoeting met de remonstranten.
OTAP_STATE