Amsterdam, 14 December 2019

Presentatie Jaarboek Geschiedenis van het Nederlands protestantisme

Genot en gebod staat onder redactie van David Bos en John Exalto en is het 27e Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800 – een uitgave van Kok Boekencentrum in samenwerking met het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (HDC) van de Vrije Universiteit. Het HDC en IHLIA LGBT Heritage nodigen u van harte uit voor de presentatie, waarbij drie experts vanuit minstens zovele invalshoeken op de bundel zullen reageren.
Download information
OTAP_STATE