ONLINE, 15 December 2020

Presentatie Verzameld Werk A.A. van Ruler 5A

Waarom zou een mens naar de kerk gaan? Wat valt daar precies te beleven – in de liturgie, in de prediking, in de sacramenten? Dat zijn belangrijke vragen waar de originele protestantse theoloog Arnold A. van Ruler zich diepgaand mee bezig hield. Recent nog ontdekte kerktoetreder Stephan Sanders Van Rulers gedachten over de kerk en reageerde er in De ongelooflijke podcast enthousiast op. In een nieuw te verschijnen band van het imposante Verzameld Werk van Van Ruler (deel 5A) worden de talloze geschriften en geschriftjes die hij over liturgie, prediking en sacramenten produceerde bijeengebracht, overzichtelijk geordend en op wetenschappelijke wijze ontsloten. Met deze uitgave – de tweede van drie banden die samen Van Rulers ecclesiologie zullen omvatten – is opnieuw een prachtige mijlpaal bereikt in een megaproject dat gestaag vordert. De begeleidingscommissie Uitgave Verzameld Werk A.A. van Ruler, de Stichting Van Ruler en Uitgeverij KokBoekencentrum nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de digitale presentatiebijeenkomst.
Download information
More information
OTAP_STATE