Amsterdam, 30 September 2021

Promotie Jos de Weerd: De Veluwe gereformeerd

Jos de Weerd, die geschiedenis studeerde aan de Vrije Universiteit (bachelor en research master), schreef in het kader van de NWO-promotiebeurs voor leraren een proefschrift over de reformatie van de Veluwe in de zestiende eeuw. De verdediging hiervan is openbaar, zowel in de aula van de VU (hoofdgebouw) als online via deze link: https://www.youtube.com/VUBeadlesOffice . TIJD: 11.45 - 13.15 uur. Promotoren zijn Fred van Lieburg en Koen Goudriaan. Commissieleden/opponenten: Violet Soen, Yvonne Bleyerveld, Hans Mol, Arjan Nobel en Bas ter Haar Romeny.
OTAP_STATE