Amsterdam, 05 September 2018

Promotie op W.A. Visser 't Hooft

Op 5 september, 11.45 uur, hoopt Jurjen Zeilstra te promoveren op het proefschrift 'Visser 't Hooft: een leven voor de oecumene, 1900-1985'. De promotie vindt plaats in de aula van de Vrije Universiteit (hoofgebouw De Boelelaan 1105) en is vrij toegankelijk. Aanmelding is niet nodig. Zie op de agenda van deze site ook het ACRH-symposium over deze nieuwe biografie, dat plaatsvindt op vrijdag 28 september aan de VU.
OTAP_STATE