Amsterdam, 27 September 2017

Reveil Archief & MissieNederland over de Evangelische Alliantie Wereldconferentie 1867

In 2017 is het 150 jaar geleden dat de wereldconferentie van de Evangelische Alliantie in Amsterdam werd gehouden. Honderden aanhangers van opwekking en oecumene kwamen bijeen om elkaar te informeren en te bemoedigen. Op deze studiemiddag worden lijnen van het verleden naar het heden getrokken.

Contact Information: f.a.van.lieburg@vu.nl

Download information
Stichting Réveil-Archief
OTAP_STATE