Zutphen, 15 December 2017

Signum-symposium over religieuze gemeenschappen in Gelre

Het 26e Signum-symposium is gewijd aan religieuze gemeenschappen in laatmiddeleeuws Gelre. Niet alleen komt het functioneren van seculiere kapittels binnen het hertogdom ter sprake, ook zal aandacht besteed worden aan de devotie van adellijke vrouwen, de geschiedenis van vrouwenconventen in laatmiddeleeuws Zutphen en de rol van kloosters als geldschieters van landsheer en steden.
Download information
OTAP_STATE