Naarden, 09 June 2022

Themalezingen Comenius en de Vrijmetselarij

Comenius overleed in 1670 lang voor de oprichting van de eerste vrijmetselaarsloges. Zijn gedachtegoed heeft echter in sterke mate het denken binnen de vrijmetselarij beïnvloed. Hoe en op welke wijze dat gebeurde, is een vraag waarop het Comenius Museum en de Vrijmetselaarsloge Jan Amos Comenius gezamenlijk een antwoord trachten te vinden. Op de themadag zullen twee lezingen worden verzorgd door drs. J.C. Henneman en P.J. Goedhart. Zij hebben zich verdiept in de sporen die het gedachtegoed van Comenius in Nederland en in de kring van de vrijmetselaars heeft achtergelaten. More information
OTAP_STATE