Amsterdam, 01 November 2021

Uitreiking Savornin Lohmanprijs

De Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohmanprijs – bestemd voor publicaties betreffende christelijk denken over staatsrechtelijke en politieke onderwerpen in Nederland na de reformatie van de zestiende eeuw – is toegekend aan Jan Prij voor zijn boek “God en Geld” uit 2018. Hij ontvangt de prijs tijdens een bijeenkomst waarin het woord gevoerd zal worden door Lans Bovenberg, Kathleen Ferrier en Stefan Paas. Aanmelden via secretariaat.bbz@vu.nl
Download information
OTAP_STATE