Leeuwarden, 14 March 2020

VNK: Rode dominees AFGELAST IVM CORONA

De voorjaarsvergadering van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis is gewijd aan ‘Rode dominees'. Het christen-socialisme is aan het begin van de twintigste eeuw een internationale beweging, waarvan de aanhangers op grond van hun geloof voor het socialisme kiezen. Die aanhangers zijn vooral predikanten, 'rode' dominees, die, wat Nederland betreft, zich met name in Friesland verzamelen rondom het weekblad De Blijde Wereld (1902-1932).
Download information
OTAP_STATE