Amsterdam, 08 October 2022

VNK-dag: Kerk en Slavernij

De Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis staat in het teken van Kerkgeschiedenis en Slavernij. Het thema ‘slavernij’ staat in de belangstelling. Het staat niet alleen hoog op de politieke agenda. Ook de wetenschap houdt zich hiermee bezig. Er wordt op dit moment veel onderzoek naar de geschiedenis van slavernij gedaan. Op deze bijeenkomst willen wij enkele onderzoekers aan het woord laten. Zij zullen ons bekend maken met de laatste stand van wetenschap, als het gaat om kerkgeschiedenis en slavernij. Sprekers: Dienke Hondius, Martijn Stoutjesdijk en Ivonne van de Kar.
Download information
OTAP_STATE