Utrecht, 15 January 2018

VNK/KHG: Geschiedenis Wereldchristendom

De traditionele wintervergadering van het Kerkhistorisch Gezelschap, nu geïntegreerd in de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, vindt plaats in de Evangelisch-Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht, vanaf 10.30 uur. Na de gebruikelijke jaarrede, te houden door oud-KHG-voorzitter Henk van den Belt, en de herdenking van in 2017 overleden collega's, hoopt prof. dr. J.A.B. Jongeneel ons te onderhouden over het tweede deel van zijn handboek Nederlandse zendingsgeschiedenis, dat hij momenteel onder handen heeft. De lunchpauze wordt gevolgd door een bijdrage van Iris Busschers MA, die aan de Rijksuniversiteit Groningen een dissertatie voorbereidt op het terrein van de wereldgeschiedenis van het christendom. Het tweede deel van het middagprogramma gewijd aan 'Onderzoek: Presenteren en Reageren' - korte presentaties (5 minuten) over lopend onderzoek met gelegenheid voor korte respons (5 minuten).
OTAP_STATE