Nijmegen, 31 May 2018

‘Wat komen jullie hier doen?’

Symposium over 100 jaar vrouwenkiesrecht tussen geloof, politiek en samenleving, georganiseerd door: Katholiek Documentatie Centrum, Historisch Documentatie Centrum voor het Nederlands Protestantisme (Vrije Universiteit), de Faculteiten Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen en Managementswetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Download information
OTAP_STATE