Amsterdam, 21 June 2023

Mr. H. Bos-lezing en Willem de Mérode-lezing

In 1923 verscheen "God’s gevangene", de eerste roman over homoseksualiteit in protestantse kring. Auteur was "Wilma" ofwel Wilma Vermaat (1873-1967), die vaak in een adem genoemd wordt met de bekende dichter Willem de Mérode ofwel Willem Eduard Keuning (1887-1939). Honderd jaar later organiseert de Willem de Mérode Stichting een herdenkingsbijeenkomst met de traditionele Willem de Mérodelezing, te houden door emeritus-predikant en Wilma-kenner Doekle de Boer. Het HDC, waar het archief van zowel De Mérode als de Wilma Stichting berust, werkt graag mee door ook de jaarlijkse Mr. H. Bos-lezing aan deze episode te wijden. De Bos-lezing 2023 wordt verzorgd door religiewetenschapper David Bos (Universiteit van Amsterdam), die eerder met Bos-laureaat John Exalto een bundel redigeerde over "Genot en gebod: huwelijk en seksualiteit in protestants Nederland vanaf 1800" (Jaarboek Geschiedenis Nederlands Protestantisme 2019). TIJD: 13.30 uur - PLAATS: VU HG-01-24 (PThU-zaal) TOEGANG VRIJ, WEL AANMELDEN VIA HDC@VU.NL

Download information
OTAP_STATE