In 2021 promoveerde ds. Teije T. Osinga aan de Protestantse Theologische Universiteit op een studie over evangelisaties binnen de Nederlandse Hervormde Kerk tussen 1855 en 1951. Een samenvattend artikel verscheen in Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800. De hierbij behorende dataset is ter publicatie op deze website aangeboden aan het HDC Centre for Religious History.

OTAP_STATE